CVA Keten - De juiste zorg na een beroerte

SGL

SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met uiteenlopende aandoeningen op het gebied van dagbesteding, begeleiding thuis, revalidatie en wonen.

Meer dan 70% van de cliëntenvan SGL heeft een NAH (niet-aangeboren hersenletsel), bijvoorbeeld naar aanleiding van een CVA (beroerte), tumor, hartstilstand, ongeval, ziekte van Huntington of dementie. Ook is SGL er voor mensen waarbij, naast NAH, sprake is van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek. Mensen die slechtziend, slechthorend, doof of blind zijn kunnen ook bij SGL terecht. Op het gebied van lichamelijke beperkingen kunt u denken aan spierziekten, Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, reuma, hartklachten of een dwarslaesie.

Meer informatie over SGL kunt u vinden op: www.sgl-zorg.nl