CVA Keten - De juiste zorg na een beroerte

Proteion

Proteion  heeft alles in huis op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken. Proteion  staat met 4.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers dagelijks klaar voor haar 10.000 cliënten in Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant. Bij Proteion staat de cliënt centraal en de medewerkers ondersteunen waar nodig om het leven zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Thuis of in een van de servicewoningen of gastvrije zorgcentra. Hierbij beweegt Proteion mee met de behoefte van de cliënt. Die steeds verandert, waarop Proteion  insteekt met nieuwe oplossingen. Zoals groepswoningen voor dementerende ouderen of zorg tv voor thuiswonende cliënten. Daarbij zoeken wij graag samenwerking met partners. Met woningbouwverenigingen, huisartsen, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Samen geven we vorm aan de ouderenzorg van nu en de toekomst.

Proteion is uw persoonlijke serviceaanbieder op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Proteion bestaat onder meer uit de zorgcentra, groepswoningen en serviceappartementen, het Behandelcentrum, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen CIRO, Proteion Thuiszorg, Proteion Schoon en Proteion Welzijn


Onze naam

Proteion is Grieks voor 'op de eerste rang'. Immers, onze clienten zitten op de eerste rang als het gaat om uitstekende zorg, op maat en met aandacht voor hun individuele behoeften.
In het logo van Proteion is dit als volgt gesymboliseerd: het blauwe bolletje beweegt zich naar de witte uitsparing waarmee wordt geaccentueerd dat Proteion de leefwereld van de client groter kan maken.

www.proteion.nl