CVA Keten - De juiste zorg na een beroerte

La Providence

Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandige Stichting die een modern zorgcentrum beheert. Wij bieden onze cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling aan. Hierbij vinden wij het creëren van een thuisgevoel heel belangrijk.

Ons zorgcentrum beschikt onder meer over:

  • 55 Woonzorgplaatsen voor mensen met een zorg- en verblijfindicatie
  • Dagverzorging met een capaciteit van 12 plaatsen
  • 57 Verpleeghuisplaatsen voor mensen met een behandelindicatie. Daarvan zijn 25 plaatsen bestemd voor dementerende cliënten, 26 plaatsen bedoeld voor kortdurend herstel in het revalidatiehotel en 6 somatische verpleeghuisplaatsen voor cliënten met ernstige lichamelijke hulpbehoevendheid.

In onze zorg- en dienstverlening staat klantgerichtheid, eenvoud, respect, nakomen van afspraken (KERN) centraal. Daarnaast handhaven wij zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur van onze cliënten. Ook ondersteunen en verschaffen wij de voorwaarden voor het beleven van een zinvolle levensperiode.

Het zorgcentrum is ontstaan uit het Kloosterverzorgingshuis van de Zusters Ursulinen. De Zusters vormen nog steeds een bijzondere groep met een eigen identiteit, binnen La Providence.

Dit alles onder het motto:
La Providence: de beste plaats dicht bij (t)huis voor Wonen, Welzijn en Zorg.

www.laprovidence.nl