CVA Keten - De juiste zorg na een beroerte

CVA ketenzorg

Begeleiding, advies, informatie en ondersteuning na een CVA

CVA Keten regio Noord-Limburg zorgt er voor dat u als patiënt en uw naaste(n) op het juiste moment de zorg krijgt die u nodig heeft. Deze zorg richt zich op elke fase tijdens uw herstelproces, vanaf een mogelijke opname voor medische behandeling en/of revalidatie tot en met het moment dat u weer thuis bent.

Daar de gevolgen van een beroerte voor iedereen anders zijn, is het belangrijk dat er een zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen u als patiënt, en uw directe omgeving en alle behandelaren. Voor een zorgvuldige afstemming vindt in elke fase van uw herstelproces overleg plaats tussen de betrokken hulpverleners.

Zorgtrajectbegeleiding

Bij opname in het ziekenhuis of naar aanleiding van een bezoek aan de neuroloog wordt u aangemeld bij de zorgtrajectbegeleiding. De zorgtrajectbegeleider is uw centraal aanspreekpunt tijdens het herstelproces. Hij/zij informeert, ondersteunt en adviseert u als patiënt en/of uw naaste(n) bij vragen over de beroerte en de gevolgen ervan.


Wat kunt u van de zorgtrajectbegeleider verwachten?

Zodra u bent aangemeld bij de zorgtrajectbegeleider zal deze samen met u en/of uw naasten uw situatie in kaart brengen om uw wensen en mogelijkheden in het overleg met alle betrokken hulpverleners te kunnen verwoorden. Na dit overleg wordt het behandeladvies en het vervolgtraject met u besproken. Tevens kan de zorgtrajectbegeleider u informeren over de zorgmogelijkheden in de regio.

Tijdens het herstelproces ziet de zorgtrajectbegeleider er samen met u op toe dat u op het juiste moment de juiste zorg ontvangt. Hij/zij blijft voor u bereikbaar wanneer u vragen heeft.

Ook na ontslag zal de zorgtrajectbegeleider nog contactmomenten met u hebben. Hij/zij informeert of u zich thuis voldoende kunt redden. Mochten er vragen of knelpunten zijn, dan kan de zorgtrajectbegeleider samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Enkele voorbeelden:

  • ik ben snel geëmotioneerd
  • het valt me thuis zo tegen
  • hoe onderhoud ik sociale kontakten
  • ik vergeet zoveel
  • het lukt mij niet mijn dageljkse bezigheden te doen
  • ik sta er zo alleen voor
  • ik ben niet meer degene die ik vroeger was