CVA Keten - De juiste zorg na een beroerte

Onderzoek & behandeling

Medicijnen, goede zorg en vooral revalideren

Voor de meeste patiënten vindt de behandeling in eerste instantie plaats in een ziekenhuis met een afdeling die is gespecialiseerd in beroertes. Deze afdelingen heten ‘stroke units’, naar de Engelse term ‘stroke’ voor een beroerte. Indien iemand een beroerte krijgt, is het belangrijk dat hij of zij zo snel mogelijk naar een ziekenhuis wordt gebracht. Patiënten die een herseninfarct hebben gekregen en die binnen 4,5 uur in een ziekenhuis zijn, kunnen soms worden behandeld met medicijnen. De medicijnen lossen het stolsel of de bloedprop in het bloedvat op. Patiënten die later dan drie uur bij een ziekenhuis binnenkomen lopen te veel risico op complicaties van de medicijnbehandeling en kunnen daardoor niet op deze manier worden behandeld. Een aantal van de patiënten die medicijnen krijgen toegediend, heeft kans op volledige genezing. De rest krijgt te maken met de gevolgen zoals op deze website worden beschreven. Soms kan het opereren van een hersenbloeding levensreddend zijn.

Slechts in een beperkt aantal gevallen van een herseninfract is het mogelijk om een patiënt te opereren. Het gaat dan om patiënten met een ernstige vernauwing van de halsslagader. Zo’n operatie kan het ontstaan van een nieuwe beroerte voorkomen.

Verder bestaat de ‘behandeling’ van een patiënt voornamelijk uit revalideren. Dit vindt plaats in het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum of tijdens dagbehandeling (en de rest van de dag thuis). In de behandeling na een beroerte is begeleiding van een patiënt én diens naaste(n)  van groot belang. Met name waar het gaat om de minder zichtbare (gedrags)problemen.